"You mainly feel the way you think."

Albert Ellis

Psychodynamische therapie

Psychodynamische therapie is een kortdurende vorm van ervaringsgerichte therapie waarbij gedachten, gevoelens en gedrag onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De driehoek gedachten, gevoelens en gedrag vormen samen een (meestal onbewust) proces welke continu in beweging is. Als dit proces onderling uit balans raakt, bestaat de mogelijkheid tot het ontwikkelen van een klacht of probleem die voor een belemmering kan zorgen in het functioneren.

Psychodynamische therapie kan helpen om een oplossing hiervoor te vinden. Op basis van gesprekken en het inzetten van voor de client geschikte therapievormen wordt het onderbewuste zichtbaar gemaakt, zodat een weg naar herstel of oplossing kan worden gevonden en ingezet. De begeleiding is er opgericht om gedachten en gevoelens te verwerken zodat er ruimte ontstaat voor een blijvend resultaat.

 

Technieken 

  • Systeem- of familieopstellingen
  • Innerlijk kindwerk
  • Rationeel-emotieve therapie (RET)
  • Bio energetica¬†
  • Ademwerk
  • Mindfulness

  Plan een gratis 30 minuten kennismakingscall in om te kijken hoe ik je verder kan helpen.