"Het is niet lastig om hoogbegaafd te zijn. Het is lastig dat niet iedereen het is."

Suzanne Buis

Hoogbegaafdheid

Het begrip hoogbegaafdheid wordt nog vaak gerelateerd aan ‘heel slim’ zijn. Ook uitzonderlijke schoolprestaties en bijbehorende diploma’s worden vaak bij hoogbegaafden verwacht. De werkelijkheid is vaak anders. 

Wat is hoogbegaafdheid dan wel? Als leerkracht en als coach is mijn ervaring dat hoogbegaafde kinderen anders denken, sneller denken, anders leren, maar dat ze zich ook anders voelen. Het anders voelen ervaren hoogbegaafde kinderen vaak al op hele jonge leeftijd. 

De zijnskenmerken van hoogbegaafdheid worden mooi beschreven in  ‘Meer dan intelligent (2017)’ van T. Kieboom en K. Venderickx. In dit boek over hoogbegaafdheid wordt duidelijk hoe intens een hoogbegaafd kind dit anders zijn en anders voelen ervaart en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. 

Het anders voelen van een hoogbegaafd kind kan al in de eerste weken op de basisschool zorgen voor aanpassen in gedrag. Dit continue aanpassingsgedrag (wat veelal ook onbewust plaatsvindt) kan thuis zorgen voor veel emoties, zoals boosheid en opstandigheid. Of juist een kind dat zich meer terugtrekt en stil is. Deze veranderingen in gedrag zijn signalen om te bespreken met school. Het tegemoet komen aan de onderwijsbehoeften voor het hoogbegaafde kind en het creëren van een rijke leeromgeving is essentieel. 

Als adviseur en coach begeleid ik scholen, ouders en kinderen om samen een route te bepalen die passend is voor het hoogbegaafde kind. Een route waarin het kind mag ontdekken wie hij of zij is en welke talenten aanwezig zijn, waardoor onzekerheid plaats gaat maken voor zelfvertrouwen. Vanuit zelfvertrouwen en een positief zelfbeeld is het mogelijk om leerprestaties te verbeteren.

Plan een gratis 30 minuten kennismakingscall in om te kijken hoe ik je verder kan helpen.